LOADING...
28Mar

Vape detektorius Vapeless pristatytas Lietuvos mokykloms

by Povilas

Nano sensorics pristato mokykloms pažangųjį žemo intensyvumo elektroninių cigarečių skleidžiamų dujų sensorių (vape detektorių). Jutiklis detektuoja itin platų ruožą vape cigarečių skleidžiamųjų dujų įskaitant fentanilis, opioidai, barbitaliai, kanapės ir kt. Šiame sensoriuje naudojama pažangi “patter recognition” technologija.

  • Vape detektorius Vapeless itin greitai praneša apie rūkymo įvykį atsakingiems asmenims, sekundžių laikotarpyje;
  • Turi tvirtą konstrukciją, atsparią smūgiams;
  • Mechaninė konstrukcija sukurta tokia, kad užtikrintų itin greitą elektroninių cigarečių skleidžiamų dujų detektavimą;
  • Lietuviška technologija.

 

Vape detektorius Vapeless suteikia:

  • Vaikų apsaugą (vaikai negalės rūkyti užrakintame tualete ir pamiršti);
  • Apsauga nuo  rūkymo su opioidais, kanabinoidais, fentaniliu ir kitais chemikalais;
  • Saugumo didinimas ir narkotikų prevencija mokyklose;
  •  Vaikų gelbėjimas nuo mirties;
  • Aukštos mokyklos reputacijos ir prestižo užtikrinimas naudojant AI ir IoT technologijas siekiant padidinti saugumą.

 

 

1Mar

Nano sensorics participate in the Leap24 exibition, Saudi Arabia

by Povilas

Nano sensorics participate in the Leap24 exhibition Riyadh Exhibition and Convention Center, Malham, Saudi Arabia

Meet with us to enable the transformation of  your industrial, municipal asset!

 

Convert your asset into a secure, sustainable with the cutting-edge smart LoraWAN IoT Sensors!

Our sensors enables significant positive impact to the health and energy saving, security:

✅ PowerSense-L is a electricity submeter measurement for the electricity consumption measurement, up to 1600 A;
✅ Vapeless- complex vape gas detection sensor and many more;
✅ Ampsense-measurement of electrical consumption anomalies, to 1000 A;
✅ Carbonless- Co2 and t+h sensor;
✅ Vocless – VOC harmful particles t+h sensor;
✅ Temphu – t+h sensor;
✅ BRIDGE AI.- complex infrastructure bridge health measurement sensor.

Leap Logo

 

 

14Jan

Nano sensorics kuria pažangųjį, didelio tikslumo elektroninių cigarečių išskiriamų dujų monitorinimo sensorių

by Povilas

Projekto tikslas:

Projekto tikslas (skelbiama viešai ES investicijų interneto svetainėje esinvesticijos.lt)

 

Didelio tikslumo sensoriaus, skirto žemam elektroninių cigarečių išskiriamų dujų intensyvumui monitorinti, kūrimas, testavimas ir vystymas.

 

Projekto aprašas:

Projektą „Elektroninių cigarečių išskiriamų dujų monitorinimo sensoriaus kūrimas, testavimas ir vystymas“ vykdys UAB „Nano sensorics“ (juridinio asmens kodas: 305682967, adresas: Elektrėnų g. 7, LT-51193 Kaunas). UAB „Nano sensorics“ vykdo mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą išmaniųjų daiktų interneto (IoT) jutiklių srityje. Įmonės gaminiai tiesiogiai įtakoja efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir anglies dvideginio išmetimo mažinimą. Siūlomi tvarios statybos pramoniniai jutikliai, pagrįsti perspektyviomis sąsajomis, tokiomis kaip LoRaWAN, 5G.

Elektroninių cigarečių poveikis aplinkiniams yra abejotinas ir kontraversiškas. Dėl jų galimo poveikio visuomenėje kyla daug klausimų, susijusių su jaunimo požiūrio į rūkymą keitimusi bei pasyvaus garinimo pasekmėmis. Labai reikšmingas rūkymo įpročių formavimosi veiksnys – galimybė el. cigaretes garinti vietose, kur rūkymas uždraustas, taip rūkaliams sudaromos sąlygos garinti be apribojimų. Rūkymo apribojimai įteisinti siekiant sumažinti rūkymo paplitimą, o galimybė vartoti el. cigaretes neribotai iki tol pasiektus visuomenės sveikatos laimėjimus grąžina į ankstesnį lygį. Dėl to gali sumažėti sėkmingų bandymų mesti rūkyti, padaugėti tabako vartotojų tarp jaunimo ir suaugusiųjų bei metusieji rūkyti būtų paskatinti grįžti prie žalingų įpročių.

Projektu siekiame sukurti ypač tikslų elektroninių cigarečių išskiriamų dujų monitorinimo sensorių esant mažam garų intensyvumui. Šis daviklis pažangiais algoritmais detektuos įvairias elektroninių cigarečių dūmų konsistencijas, taip pat bus susietas detektuojamų elektroninių cigarečių dujų konsistencijos koreliacijos, kad būtų nustatytas plataus intensyvumo ruožo elektroninių cigarečių dūmų detektavimo intensyvumas.

 

Pažangiojo sensoriaus pagrindiniai techniniai parametrai:

Matavimo parametrai: Vape indeksai, CO, CO2, VOC; Agresijos lygmens indeksai;

Matavimo diametras: iki 3,5-4 m;

Integruotieji pažangūs skaičiavimo algoritmai ( intellectual algorithms -AI);

Ryšio sąsajos: 5G, LoRaWAN EU, US, AU, opcija NB-IoT;

Maitinimas: l5-12VDC, AA baterijos ryšio komunikacijai užtikrinti.

 

 

Projektas vykdomas iki 2024.12.31

Projektas finansuojamas pagal:

 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS  NR. 10-001-05-04-01 „DIDINTI SUSISIEKIMO SISTEMOS KURIAMĄ VERTĘ IR INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO EFEKTYVUMĄ“ VEIKLĄ „SKAITMENINIŲ TECHNOLOGINIŲ SPRENDIMŲ, KURIEMS ĮGYVENDINTI BŪTINAS 5G RYŠYS, KŪRIMAS, TESTAVIMAS IR VYSTYMAS“

Projekto kodas: Projekto kodas 08-006-K-0004

14Jan

Nano sensorics develops an advanced, high-precision vaping gas monitoring sensor

by Povilas

The aim of the project:

The purpose of the project (published publicly on the EU investment website esinvesticijos.lt)

Development, testing and development of a high-precision sensor for low intensity monitoring of e-cigarette emissions.

 

Project description:

The project “Creation, testing and development of a sensor for monitoring gas emitted by electronic cigarettes” will be carried out by UAB “Nano sensors” (legal entity code: 305682967, address: Elektrėnų st. 7, LT-51193 Kaunas). UAB “Nano sensorics” conducts scientific research and experimental development in the field of smart Internet of Things (IoT) sensors. The company’s products directly influence the efficient use of energy resources and the reduction of carbon dioxide emissions. Sustainable construction, industrial sensors based on promising interfaces such as LoRaWAN, 5G are proposed.

The effects of e-cigarettes on others are questionable and controversial. Due to their possible impact in society, many questions arise regarding the change in the attitude of young people towards smoking and the consequences of passive vaping. A very significant factor in the formation of vaping habits is the possibility to vape cigarettes in places where is prohibited, thus enabling subjects to vape without restrictions.

E- vaping restrictions are enacted to reduce the prevalence of smoking, and the unlimited use of e-cigarettes returns the public health gains achieved up to that point to previous levels.

This could reduce successful quit attempts, increase tobacco use among youth and adults, and encourage quitters to relapse.

With the project, we aim to create a particularly accurate sensor for monitoring the gas emitted by electronic cigarettes at low vapor intensity. This sensor will use advanced algorithms to detect extremely high variety of the e-cigarette smoke consistencies and correlate the detected e-cigarette gas consistency correlations to determine the e-cigarette smoke detection intensity of a wide intensity range.

 

The main technical parameters of the advanced sensor:

Measurement parameters: vape index, CO, CO2, VOC; aggression level index;

Measuring diameter up to: 3.5-4 m;

Integrated advanced calculation algorithms (intellectual algorithms -AI);

Communication interfaces: 5G, LoRaWAN EU, US, AU, option NB-IoT;

Power supply: l5-12VDC, AA batteries to ensure communication interface operation.

 

 

Project is implemented until: 2024.12.31

Project financed by:

 2022–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS SUSISIEKIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS  NR. 10-001-05-04-01 „DIDINTI SUSISIEKIMO SISTEMOS KURIAMĄ VERTĘ IR INFRASTRUKTŪROS PANAUDOJIMO EFEKTYVUMĄ“ VEIKLĄ „SKAITMENINIŲ TECHNOLOGINIŲ SPRENDIMŲ, KURIEMS ĮGYVENDINTI BŪTINAS 5G RYŠYS, KŪRIMAS, TESTAVIMAS IR VYSTYMAS“

Projekto kodas: Projekto kodas 08-006-K-0004